Home » Tin tức » Giám đốc Sở Tài chính “ngâm” 50 tỉ đồng đền bù phải giải trình

Giám đốc Sở Tài chính “ngâm” 50 tỉ đồng đền bù phải giải trình

Bà Đinh Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, đã yêu cầu giải trình, làm rõ trách nhiệm trong việc chậm tạm ứng 50 tỉ đồng hỗ trợ giải phòng mặt bằng cho người dân Sầm Sơn.

Văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa và Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn giải trình

Văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa và Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn giải trình

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn yêu cầu giải trình, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc chậm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng để giao cho FLC thực hiện dự án “Khu du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn giai đoạn 2”, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất cho UBND thị xã Sầm Sơn tạm ứng 50 tỉ đồng thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, do thời gian tham mưu giải quyết công việc của Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn chậm nên Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn giải trình làm rõ thời gian tham mưu giải quyết công việc chậm. Tuy nhiên, qua xem xét giải trình của hai đơn vị này cho thấy chưa làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc không nghiêm túc chấp hành và chậm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Người dân Sầm Sơn đã bị chậm trễ trong việc nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Người dân Sầm Sơn đã bị chậm trễ trong việc nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Vì lý do trên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính giải trình rõ lý do và tránh nhiệm cá nhân người đứng đầu trong việc chậm tham mưu, hướng dẫn cho Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn tạm ứng ngân sách để thực hiện công tác bồi thường, hõ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn giải trình rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chậm có văn bản đề nghị ứng vốn.

Trước đó, bà Đinh Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này cũng bị Chủ tịch UBND tỉnh phê bình do bà Vân ký Quyết định bổ nhiệm con gái ruột là bà Lê Cẩm Nhung, đang làm Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách tin học và Thống kê tài chính, lên giữ chức Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp và Chính sách phát triển kinh tế của Sở này trái với Công văn số 7369/UBND-THKH của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo: NLD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI VIẾT HAY NÊN XEM