Văn hóa Nhất Nam

Hotline: 0941.66.00.00

Email: Info@Nhatnamland.Vn

Văn hóa Nhất Nam » Hoạt động »

  • Cuộc Thi MC Vàng Nhất Nam Land

    Nhất Nam Land là một doanh nghiệp luôn hướng đến sự phát triển một cách toàn diện không chỉ thương hiệu, uy tín, chất lượng sản phẩm, mà cả yếu tố con người. Nhất Nam Land luôn tổ chức các chương trình hấp dẫn nhằm tạo nguồn năng lượng dồi...
  • Du Lịch Hè Nha Trang 2016 – Nhất Nam Land Tình Yêu Trong Tôi

    Trong 03 ngày 16 – 18/6/2016, Công ty Nhất Nam Land đã tổ chức chuyến đi dã ngoại tại Nha Trang cho toàn bộ nhân viên công ty. Đây là dịp Nhất Nam Land muốn gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa các thành viên với nhau, tái tạo...